İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku


• İşe İade Davası
• Hizmet Tespiti
Kıdem ve İhbar Tazminatı
Yıllık Ücretli İzin


• Mobbing ve kötü niyet tazminatlarına ilişkin davalar
• İşçilerin yaralanma, ölüm ve iş görmezlik hallerine ilişkin davaları
• İş Sağlığı ve Güvenliği