İcra ve İflas Hukuku


• Her türlü icra takibinin hazırlanması ve işlemlerin takibi
• Haciz işlemleri
• Borca ve takibe itiraz işlemleri
• İtirazın iptali davaları
• İtirazın kaldırılması davaları
• Menfi tespit davaları
• İstirdat davaları
• Çek, bono ve senet tahsili
• Kiralanan taşınmazların tahliyesi davaları
• İhtiyati haciz kararı alınması
• Taahhüdü ihlal davaları
• Karşılıksız çek davaları
• İflas hukuku işlemleri
• İflasın ertelenmesi davaları
• Yedieminliği suistimal davaları
• Konkordato hukukundan kaynaklı davalar