Yıllık Ücretli İzin

Bir yıllık kıdemi olan işçilerin deneme süresi de dahil olmak üzere işyerine girdikleri günden itibaren belirli sürelerle kısıtlı olmak kaydıyla yıllık ücretli izin hakkı vardır.

-Hizmet süresi bir yıldan beş yıla kadar olan işçilerin 14 gün,

-Hizmet süresi beş yıldan fazla onbeş yıldan az olan işçilerin 20 gün,

-Hizmet süresi onbeş yıl (dahil) ve daha fazla olan işçilerin 26 gün yıllık izin süreleri vardır.

Söz konusu yıllık izin hakkından vazgeçilemez. İşveren işçiye yıllık iznini kullandırmadıysa işçi izin alacağının alacağının tahsil edilmesi için yetkili iş mahkemesinde dava açabilecektir.

Yıllık izin alacağına ilişkin davalar 5 yıllık zamanaşımına tabidir.