Kiralayan, kendisinin veya eşinin yahut altsoy/üstsoyunun ya da yasa gereği bakmakla yükümlü olduğu kişinin gereksinimine dayanarak kira sözleşesini feshetme hakkına sahiptir.

-Kiralananın konut veya çatılı işyeri olması gerekmektedir.

-Davacı yukarıda sayılan kişilerin gereksinimine dayanabilecektir.

-Söz konusu ihtiyacın gerçek ve samimi olması gerekmektedir.

Kira sözleşmesi belirli süreli ise davanın bu sürenin bitiminden itibaren 1 ay içinde açılması gerekmektedir. Ancak bildirimde bulunulduğu takdirde kiracıya verilen süre sonunda da dava açılabilecektir.

Kira sözleşmesi belirsiz süreli ise genel hükümlere göre fesih dönemi ve fesih bildirimi bakımından yasada öngörülen sürelere uyularak belirlenecek tarihten başlayarak 1 ay içinde davanın açılması gerekmektedir.