Kıdem Tazminatı

1 yıllık asgari çalışma süresini dolduran işçinin iş sözleşmesinin İş Kanunu’nda yazılı olan hallerden herhangi biri ile son bulması halinde, işverence işçiye ya da mirasçılarına yapılan bir ödemedir.

Kanun koyucu kıdem tazminatını ödenmemesi gereken hal olarak sadece işçinin ahlak ve iyiniyet kurallarına aykırı davranışı ile sınırlandırmıştır. Bu durum dışında diğer haklı ya da geçerli nedenle yapılan fesihlerde ya da iş güvencesi kapsamına girmeyenler bakımından ihbar süresi tanınarak yapılan fesihlerde, eğer işçinin en az bir yıl çalışma süresi varsa kıdem tazminatına hak kazanır.

İhbar Tazminatı

Süresi belirli olmayan sürekli hizmet sözleşmelerinin feshinden önce karşı tarafa bildirim yükümlülüğü vardır.

-6 aydan kısa süreli iş sözleşmelerinde 2 haftalık bildirim süresi,

-6 ay-1,5 yıllık iş sözleşmelerinde 4 haftalık bildirim süresi,

-1,5-3 yıllık iş sözleşmelerinde 6 haftalık bildirim süresi,

-3 yıl ve daha fazla süreli iş sözleşmelerinde 8 haftalık bildirim süresi öngörülmüştür.

Söz konusu süreler taraflarca yapılacak sözleşme uyarınca artırılabilmektedir. Bildirim şartına uymayan tarafın diğerine tazminat ödeme yükümlülüğü vardır.