Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşme ilişkisinin kurulup kiralananın teslim edilmesinden sonra kiracı, kiralananı belli bir tarihte boşaltacağını yazılı olarak üstlendiği takdirde kiralayan fesih hakkını kullanabilecektir.

-Tahliye taahhüdüne dayanarak icra takibi başlatılabilir.

-Sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açılabilir.

Tahliye taahhüdünde kiralananın hangi tarihte boşaltılacağı öngörülmüş ise davanın o tarihten itibaren 1 ay içinde açılması gerekir.