Miras Hukuku


• Veraset ilamı alınması
• Vasiyetname düzenlenmesi
• Vasiyetnamenin açılması davaları
• Vasiyetnamenin iptali davaları
• Mirasçılık belgesinin iptali davaları
• Mirasın reddi davaları
• Mirasın tespiti davaları
• Muris muvazaasına dayalı işlem sonucu mirasçıdan mal kaçırma nedeniyle tapu iptali-tescil davaları
• Mirasın hükmen reddi davaları
• Saklı paya ilişkin davalar
• Tenkis davaları
• Mirastan feragat sözleşmesi hazırlanması
• Ölünceye kadar bakma sözleşmesi hazırlanması
• Miras intikal işlemleri
• Ehil mirasçılığın tespiti davaları