Kiracının tahliyesi için iki yol öngörülmüştür. Birincisi bir kira dönemi içerisinde iki haklı ihtarda bulunmak ve akabinde sulh hukuk mahkemesinde tahliye davası açmaktır. Bu durumda 2 haklı ihtar mutlaka noter kanalı ile çekilmelidir.

Eğer kiracı tarafından taşınmazın kira bedelleri ödenmemiş ise daha pratik bir şekilde kiracıyı taşınmazdan tahliye edebilir. Bu yol kiralanan taşınmazın icra yolu ile tahliye edilmesidir. Kiracı taşınmaza ait kira bedellerini zamanında ödememiş ise kiralayan icra dairesi aracılığıyla kiracıya kira bedellerinin ödenmesi ve taşınmazın tahliyesi talepli ödeme emrini gönderir. Ödeme emrinin kiracıya tebliğ edilmesi durumunda 7 ve 30 günlük iki süreden kaynaklı hukuki durumlar meydana gelmektedir.

7 günlük süre kira bedeline ilişkin olup kiralayanın kiracıyı taşınmazdan tahliye edebilmesi için mutlaka 30 günlük sürenin dolması gerekir. Kiracı tarafından ödeme emrinin tebliğinden itibaren 7 gün içinde ödeme yapılmaz ise borçlu kiracı hakkında haciz işlemlerine başlanabilir ancak taşınmazdan tahliye edilemez. Borçlu kiracı 30 günlük sürenin tamamında hem kira bedellerini ödemez hem de taşınmazı tahliye etmez ise işte o zaman kiralanan taşınmaz icra dairesi marifetiyle tahliye edilir.