Kira ilişkisinde esas olan kiralananın kiracı tarafından kullanılması ve bu kullanım hakkının devredilmemesidir. Ancak TBK’ de kiracının, kiraya vereni zarara uğratacak bir değişikliğe yol açmamak koşulu ile kiralananı tamamen veya kısmen üçüncü şahsa kiraya verilebileceğine dair düzenleme mevcuttur. Kiracının, kiralanın tamamını veya bir kısmını başkasına kiralamasına alt kira ilişkisi adı verilmiştir. Ancak konut ve çatılı işyeri kiralarında alt kira ilişkisinin kurulması, kiralayanın yazılı rızasına bağlıdır.

Kiranın devri ise kira ilişkisinin tamamen üçüncü şahsa devredilmesidir. Bu durumda devreden kiracının sözleşmeden kaynaklanan sorumluluğu ortadan kalkmakta ve devralan kişi kiracının yerine geçmektedir. Bu şekilde kiranın devredilmesi için de kiralayanın yazılı rızası gerekmektedir.