Kiralananın, kiracıya teslimi sırasında ayıplı olması halinde;

-eğer ayıp önemli derecede ise kiracı, ifa ile birlikte gecikme tazminatı veya ifa,

-ifadan vazgeçerek zararın giderilmesi ya da sözleşmeden dönme haklarından birinin kullanılması,

-ayıbın giderilmesini veya kira bedelinden indirim yapılmasını ya da meydana gelen zararın tazmin edilmesini isteyebilecektir.

Eğer ayıp önemli derecede değilse bu durumda kiracı, ayıbın giderilmesini, kiradan indirim yapılmasını, zararın giderilmesi gibi seçimlik haklarını kullanabilecektir.

Kiralananın sonradan ayıplı hale gelmesi durumunda;

-eğer ayıp önemli derecede değilse kiracı, kiraya verene belli bir süre vererek ayıpların giderilmesini veya kiralanan taşınır ise benzeri ile değişimini isteyebilir.

-kiraya veren tarafından ayıbın öğrenilmesi ile giderilmesine kadar olan süre bakımından kira bedelinde ayıpla orantılı şekilde indirim yapılmasını isteyebilir.

-kiralananın ayıplı olmasından doğan zararların tazmin edilmesini talep edebilir.

Not: Zararın giderilmesinin talep edilmesi, diğer seçimlik hakların kullanılmasını ortadan kaldırmaz.

Kiralanandaki ayıp önemli derecede ise kiracı, yukarıda sayılan seçimlik hakları kullanabileceği gibi kira sözleşmesini feshetme hakkına da sahiptir.