İştirak nafakası ve yoksulluk nafakası

İştirak nafakası, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine katılımın sağlanması için velayetin verilmediği eş tarafından diğer eşe evlilik birliğinin sona ermesi durumunda hükmedilen nafaka türüdür.

Hakim, talep edilmiş olmasa da boşanma kararı ile birlikte iştirak nafakasına hükmeder. İştirak nafakasının miktarı belirlenirken ödeyecek tarafın mali gücü ile çocuğun ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.

İştirak nafakası kararın kesinleşmesiyle ödenmeye başlanır ve kural olarak çocuk ergin oluncaya dek devam eder. Ancak çocuk, ergin olmasına rağmen eğitimine devam ediyorsa eğitim hayatı sona erinceye kadar devam edecektir. Bu durum haricinde çocuk, ergin olduktan sonra da bakıma muhtaç ise iştirak nafakası yerine MK 364. maddede düzenlenen yardım nafakası talep edebilir.  

TMK madde 175’te yoksulluk nafakası düzenlenmiştir. Buna göre “Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz.”

Yoksulluk nafakasının miktarının belirlenmesinde eğer yükümlü eş, maddi ya da manevi tazminat ödemeye mahkum edilmişse hakim karar verirken bu tazminat miktarlarını da göz önünde bulundurur.

Yoksulluk nafakası talebi boşanma davası sırasında ileri sürülmüşse buna karar vermeye yetkili ve görevli mahkeme boşanma davasının görüldüğü mahkemedir. Ancak yoksulluk nafakası sonradan ayrı bir dava ile talep edilecekse yetkili ve görevli mahkeme nafaka alacaklısının yerleşim yeri aile mahkemesidir.