Kira bedelinin belirlenmesi kira ilişkisinin temel yapı taşlarından biridir. Kira bedelinin miktarı ve ne zaman ödeneceği kira sözleşmesinde taraflarca belirlenmektedir. Sözleşmede bu hususta bir ibare bulunmadığı takdirde kira bedeli her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödenmelidir.

Kira bedelinin ödenmemesinden kaynaklı dava açılabilmesi için kiracıya yazılı şekilde bir süre verilmelidir.

-Konut ve çatılı işyeri ile ürün kirası dışındaki tüm kiralarda kiracıya tanınacak süre 10 günden,

-Konut ve çatılı işyeri kirasında 30 günden,

-Ürün kirasında 60 günden az olamaz.

Kiracıya tanınan süre içinde kira bedelinin ödenmemesi, sözleşmenin feshi nedenidir.