Tazminat Hukuku


• Trafik kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
• İş kazalarından kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
• Hatalı tıbbî uygulamadan (malpraktis) kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
• Sözleşmeden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
• Haksız fiilden kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
• Eser sözleşmelerinden kaynaklanan tazminat davaları
• Hakaret, iftira, tehdit gibi eylemler nedeniyle ceza hukukuna da konu olabilecek durumlardan kaynaklanan maddi ve manevi tazminat davaları
• Uğranılan her türlü zarara karşı sorumluluğu bulunan gerçek ve tüzel kişiler ile resmi kurumlara karşı açılacak maddi ve manevi tazminat davaları