Tüketici Hukuku


• Bankalar tarafından alınan haksız dosya masraflarının iadesi davaları
• Harici gayrimenkul satışlarına ilişkin davalar
• Ayıplı mal ve hizmetten kaynaklanan davalar
• Sözleşmedeki haksız şartlardan kaynaklanan davalar
• Kapıda satış, internet satışları, kampanyalı satışlar, taksitle satışlardan kaynaklanan davalar
• Devre mülk, paket tur, abonelik sözleşmelerinden kaynaklanan davalar
• Bayilik ve distribütörlük ilişkilerinden kaynaklanan davalar
• Müşteri ilişkileri, tip sözleşmeler konusunda bilgilendirme
• Garanti belgeleri, etiket ve taahhütlerin hazırlanması
• Tüketici taleplerinin değerlendirilmesi ve uyuşmazlıkların çözümlenmesi
• Tüketiciler lehine Hakem Heyetine başvuru yapılması