Borçlar Hukuku


• Mal Satım Sözleşmesinden doğan Alacak Davası
• Hizmet Sözleşmesinden doğan Alacak Davası
• Avukatlık Sözleşmesinden Doğan Alacak Davası
• Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesinden Doğan Tazminat ve Alacak Davası
• Kira Sözleşmesinden Doğan Tahliye Davası
• Kira Sözleşmesinden Kira Alacağı Davası
• Kira Sözleşmesinden Doğan Depozito Alacağının İadesi Davası
• İş Akdinden Doğan İşçilik Alacağı Davaları
• Miras Sözleşmelerinden Doğan Tazminat ve Tapu Tescil Davaları
• Danışmanlık Sözleşmesinden Doğan Tazminat ve Alacak Davaları
• Hastaneye Kabul Sözleşmelerinden Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
• Araç Değer Kaybı Davaları
• Sigorta Sözleşmelerinden Doğan Davalar
• Trafik Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
• İş Kazasından Doğan Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
• Adam Yaralamadan Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
• Adam Öldürmeden Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
• Malpraktis Davalarından Kaynaklı Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
• Dolandırıcılıktan Kaynaklı Tazminat Davaları
• Haksız İcra Takibinden Doğan Tazminat Davaları
• Sebepsiz Zenginleşmeden Doğan Borçlar
• Sözleşmenin geçerli olmaması nedeniyle verilen paranın iadesi davaları
• Objektif ve Subjektif imkansızlık halinde verilen paranın iadesi davaları