Ceza Hukuku


• Şikayet dilekçesi ve eklerinin hazırlanması
• Soruşturma aşamasında, kollukta ve/veya Cumhuriyet Başsavcılığı huzurunda şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği yapılması
• Ağır Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
• Asliye Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
• Sulh Ceza Mahkemelerinde sanık müdafi ve müşteki vekili olunması
• Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuatta yer alan suçlar kapsamında müdafilik veya vekillik yapılması
• Savcılıklarca verilen takipsizlik kararlarına itiraz edilmesi
• Tutuklama kararlarına itiraz edilmesi
• İstinaf, Temyiz dilekçeleri hazırlanması ve başvurularının yapılması
• Cezaevindeki tutuklu ve hükümlülere hukuki bilgilendirme yapılması
• Özel soruşturma usullerinde, şüpheli müdafiliği ve müşteki vekilliği yapılması
• Terörle Mücadele Kanunu’na göre görevlendirilen bölgesel ağır ceza mahkemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılaması
• Kanun yolları aşamasında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Yargıtay nezdindeki temyiz incelemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılması
• İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay’da görülen davalarda ve Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nca yapılan temyiz incelemelerinde sanık müdafiliği ve katılan vekilliği yapılması
• İnfaz hesaplama yapılması