Boşanmanın mali sonuçlarından biri de maddi ve manevi tazminat talepleridir. Burada önemli olan husus, ilgilinin bu yönde bir talebinin olmasıdır. Eğer bu hususta bir talepte bulunulmamışsa hakim resen maddi-manevi tazminata hükmedemeyecektir.

TMK madde 174/I’ e göre “Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddi tazminat isteyebilir.”

Hakim tarafından tazminat miktarı belirlenirken tarafların mali ve sosyal durumlarını ve kusur derecelerini göz önünde bulundurarak uygun miktarda bir tazminata hükmeder. Maddi tazminatın mutlaka boşanma davası ile beraber talep edilmesi şart olmayıp ayrı bir dava ile de istenebilmektedir.

TMK madde 174/II’ e göre “Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir.”

Manevi tazminat isteyen taraf, karşı tarafa nazaran daha az kusurlu olmalıdır. Ayrıca boşanmaya sebebiyet veren olaylar nedeniyle manevi tazminat talebi olan tarafın kişilik haklarının saldırıya uğratılmış olması gerekmektedir. Bununla birlikte boşanmaya konu olay ile meydana getirdiği duygusal yıkım arasında nedensellik bağı olmalıdır.