Kira sözleşmesinde kira bedeli serbestçe belirlenmekle birlikte ekonomik şartların ve enflasyonun etkisiyle uzun süreli kira sözleşmelerinde kira bedelinin her yıl ne oranda artırılacağı hususunda tarafları bağlayıcı bir takım koşullar vardır.

-5 yıldan daha az süreli olan konut ve çatılı işyeri kira sözleşmelerinde yenilenen dönem için bir önceki kira yılındaki ÜFE artış oranını geçmemek kaydıyla taraflar, kira artış oranını belirlemekte serbesttirler.

Bu hususla alakalı sözleşmede bir ibare bulunmadığı takdirde kira artış oranı ile belirlenen kira bedeli, bir önceki yılın ÜFE oranını geçmemek koşuluyla hakkaniyete uygun şekilde belirlenecektir.

-5 yıldan fazla süreli sözleşmelerde hakkaniyete uygun şekilde kira bedeli belirlenecektir. Bu durumda bilirkişi marifetiyle kiralananın özelliğine ve emsallerine göre bedeli belirlenirken kiracının da eski kiracı olması göz önünde bulundurulacaktır.

Kira tespit davasını her zaman açılması mümkündür. Ancak yeni dönemin bitiminden itibaren dava açılmışsa veya bu süre içinde kiracıya yazılı uyarıda bulunulmuşsa kiracı yeni dönemde artırımlı kira bedelinden sorumlu olacaktır. Aksi halde söz konusu tespit bir sonraki kira yılı için geçerlilik kazanacaktır.