Evlat edinme yolu ile soybağının kurulması

Soybağını kuran diğer yollardan farklı olarak evlat edinme ile soybağının kurulması kan bağına dayanmaz, doğrudan evlat edinme ilişkisini kuran mahkeme kararı ile meydana gelir.

TMK’ da küçüklerin evlat edinilmesi ile ergin veya kısıtlıların evlat edinilmesi farklı esaslara tabi tutulmuştur.

Küçüklerin evlat edinilmesine ilişkin şartlar; küçüğün evlat edinen tarafından bakılmış ve eğitilmiş olması, evlat edinmenin küçüğün yararına olması, evlat edinenin diğer çocuklarının yararlarının hakkaniyete aykırı biçimde zedelenmemesidir.

Evlat edinme ilişkisinin kurulmasına yönelik mahkeme kararı, çekişmesiz yargı faaliyetidir. Bu hususta görevli ve yetkili mahkeme, tek başına evlat edinmede evlat edinenin yerleşim yerindeki Aile Mahkemeleri; birlikte evlat edinmede eşlerden birinin yerleşim yerindeki Aile Mahkemeleridir.